FMfoci / Bài viết bởi Thiên Ưng

Thiên Ưng

Đội bóng yêu thích: AC Milan * Sơ đồ chiến thuật yêu thích: 4-3-3 * Phong cách chơi bóng: Phòng ngự phản công