Bài viết trên FMfoci

Tổng hợp các bài viết về Football Manager trên FMfoci – Đội bóng, Cầu thủ, Chiến thuật, Hướng dẫn và Thông tin về Football Manager.

Cầu thủ [11], Chiến thuật [10], Hệ thống chiến thuật [1], Football Manager 2015 [13], Football Manager 2016 [7], Football Manager 2017 [4], Football Manager 2018 [4], Football Manager 2019 [1], Football Manager 2020 [2], Huấn luyện viên [1], Hướng dẫn [10], Hướng dẫn cơ bản [13], Hướng dẫn nâng cao [14], Mục tiêu chuyển nhượng [18], Tài trợ [3], Thông báo [1], Tiêu điểm Football Manager [3], Đội bóng [8]

Cầu thủ

Phân tích, đánh giá và gợi ý tập luyện, sử dụng các cầu thủ trong Football Manager

Chiến thuật

Những chiến thuật hay, hiệu quả đã được thử nghiệm trong Football Manager

Football Manager 2015

Thông tin mới nhất về Football Manager 2015

Football Manager 2016

Thông tin mới nhất về Football Manager 2016

Football Manager 2017

Thông tin mới nhất về Football Manager 2017: Ngày phát hành, giá đặt trước, hình ảnh demo, và những tính năng mới nhất trong Football Manager 2017

Football Manager 2018

Thông tin mới nhất về Football Manager 2018: Ngày phát hành, giá đặt trước, hình ảnh demo, và những tính năng mới nhất trong Football Manager 2018.

Football Manager 2019

Thông tin mới nhất về Football Manager 2019: Ngày phát hành, giá đặt trước, hình ảnh demo, và những tính năng mới nhất trong Football Manager 2019.

Football Manager 2020

Thông tin mới nhất về Football Manager 2020: Ngày phát hành, giá đặt trước, hình ảnh demo, và những tính năng mới nhất trong Football Manager 2020.

Huấn luyện viên

Hướng dẫn

Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao dành cho người chơi Football Manager tại Việt Nam

Mục tiêu chuyển nhượng

Mục tiêu chuyển nhượng đưa ra những gợi ý tìm kiếm cầu thủ phù hợp nhất, những ngôi sao bạn cần phải sử dụng trong Football Manager.

Tài trợ

Bài viết được tài trợ trên FMfoci.

Thông báo

Tiêu điểm Football Manager

Góc phân tích chuyên sâu, những tiêu điểm của bóng đá cũng như Football Manager.

Đội bóng

Phân tích chi tiết về các đội bóng trong Football Manager