Câu hỏi thường gặp

Tổng hợp liên tục những câu hỏi thường gặp ngoài chuyên môn của người đã, đang hay sắp chơi Football Manager.

Về hướng dẫn chơi Football Manager, bạn có thể tham gia và đặt câu hỏi trực tiếp tại nhóm FMfoci.com.