Từ điển Football Manager

FMfoci.com giới thiệu cuốn từ điển Football Manager cần thiết với mỗi huấn luyện viên chuyên nghiệp có ý định bắt đầu sự nghiệp cầm quân.