Borussia Dortmund - FM15 Team Review

Borussia Dortmund – Football Manager 2015

Nếu bạn chọn quản lý Borussia Dortmund trong FM 2015, đây là bài viết dành cho bạn với những thông tin giúp bạn tiếp cận đội bóng hiệu quả nhất.

FC Basel - FM15 Team Review

FC Basel 1893 – Football Manager 2015

FC Basel đã có quá nhiều danh hiệu trong nước trong phòng truyền thống. Liệu bạn có thể giúp câu lạc bộ này chinh phụ châu Âu?

AC Milan - FM15 Team Review

A.C. Milan – Football Manager 2015

Một vài phân tích về câu lạc bộ A.C. Milan hiện tại và trong Football Manager 2015 dành cho các Huấn luyện FM tham khảo trước khi quản lý câu lạc bộ này.