FMfoci / Mục tiêu chuyển nhượng

Mục tiêu chuyển nhượng

Mục tiêu chuyển nhượng đưa ra những gợi ý tìm kiếm cầu thủ phù hợp nhất, những ngôi sao bạn cần phải sử dụng trong Football Manager.