Shortlist #7 – Tiền đạo

Shortlist #7 – Tiền đạo

Tiền đạo là vị trí có nhiều vai trò nhất trong Football Manager, những chỉ số trong bài là tiêu chí đánh giá một tiền đạo có thể làm tốt vai trò của mình.

Shortlist #6 – Tiền vệ cánh

Shortlist #6 – Tiền vệ cánh

Những tiền vệ chạy cánh giỏi có thể lừa bóng, kiến tạo cho đồng đội hoặc sút bóng đều rất tốt. Bài viết sẽ giúp bạn tìm kiếm những tài năng như vậy.