Hỏi đáp Football Manager

Từ ngày 9/9/2019, chuyên mục Hỏi đáp Football Manager dừng hoạt động tại blog.

Hoạt động trao đổi sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi bạn tham gia nhóm FMfoci.com trên facebook với hơn 2000 thành viên.