Shortlist #3 – Hậu vệ cánh

Shortlist #3 – Hậu vệ cánh

Bài viết sẽ chỉ ra những chỉ số đảm bảo cho bạn có một hậu vệ cánh xuất sắc trong bất kỳ chiến thuật nào bạn sử dụng.

Vai trò và nhiệm vụ của Trung vệ và Hậu vệ quét trong Football Manager

Shortlist #2 – Trung vệ

Bộ lọc giúp các bạn tìm kiếm những trung vệ xuất sắc nhất trong Football Manager phục vụ mục đích chuyển nhượng và đào tạo tài năng bởi fmfoci.com

Shortlist #1 – Thủ môn - Mục tiêu chuyển nhượng

Shortlist #1 – Thủ môn

Bài viết số 1 trong loạt bài Những mục tiêu chuyển nhượng (Shortlist) sẽ chỉ cho các bạn những tiêu chuẩn của một Thủ môn giỏi.