Cập nhật chuyển nhượng LFCMarshall

Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật chuyển nhượng mùa hè LFCMarshall’s FM Transfer Update dành cho FM14 bằng video.

*LFCMarshall đã ngừng ra các bản cập nhật cho Football Manager từ sau phiên bản năm 2016. Tìm hiểu thêm ở bài viết: Cập nhật dữ liệu chuyển nhượng.

Hướng dẫn này có hiệu lực với tất cả các bản cập nhật không chính thức khác, các bạn có thể tải về và làm theo hướng dẫn để chơi FM14 với những sự thay đổi mới nhất ngoài thực tế.

Chúc các bạn chơi FM vui vẻ!Đăng ký nhận bài viết mới

Đăng ký email để nhận thông báo bài viết mới