7 cầu thủ mà phụ nữ không muốn hẹn hò

7 cầu thủ mà phụ nữ không muốn hẹn hò

Đây là 7 cầu thủ mà phụ nữ thật sự thật sự không muốn hẹn hò bởi bên cạnh tài năng của họ, các cầu thủ bóng đá này thường là trung tâm của các vụ ngoại tình.