AC Milan - FM15 Team Review

A.C. Milan – Football Manager 2015

Một vài phân tích về câu lạc bộ A.C. Milan hiện tại và trong Football Manager 2015 dành cho các Huấn luyện FM tham khảo trước khi quản lý câu lạc bộ này.

Chiến thuật SAF442 - Sir Alex Ferguson 4-4-2

Chiến thuật SAF442

Chiến thuật SAF442 – Đây là chiến thuật mô phỏng sơ đồ và triết lý thi đấu của Sir Alex Ferguson đã đưa Manchester United đến với cú ăn 3 lịch sử năm 1999.