Chỉ đạo ngoài đường biên – Touchline Team Talk trong Football Manager

Chỉ đạo ngoài đường biên

Chỉ đạo ngoài đường biên (Touchline Team Talk) – Hãy thử trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh của mình bằng cách la hét bên ngoài đường biên nào!

Cập nhật chuyển nhượng LFCMarshall

Cập nhật chuyển nhượng LFCMarshall

Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật chuyển nhượng mùa hè LFCMarshall’s FM Transfer Update dành cho FM14 bằng video thực hiện bởi Football Manager FOCI.