Jaap Stam - FM15 Staff

FM15 Staff – Jaap Stam

Jaap Stam là một lựa chọn 5 sao cho vị trí Trợ lý cũng như Huấn luyện viên chuyên môn bạn cần phải có trong bộ máy nhân sự của mình trong FM 2015.